Vleeskwaliteit

Duurzaamheid is hét thema in de Nederlandse vee- en vleessector. Vlees moet duurzaam geproduceerd worden: met oog voor het milieu, voor het grondstof- en energiegebruik en de omgeving. Dat geldt voor veehouderij tot en met de verwerkende bedrijven. Vlees kan alleen duurzaam zijn als het maatschappelijk verantwoord is geproduceerd.

Duurzaamheid gaat onder meer over dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, milieu, natuur, energie, arbeidsomstandigheden, hergebruik van restproducten en reststromen, het tegengaan van waterverspilling, de toepassing van hernieuwbare energie en hergebruik van grondstoffen. Het gaat om respect en verantwoordelijkheid voor dier, mens en omgeving en om ‘zuinig zijn op onze planeet’, voorkomen dat natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken en het klimaat ontregeld raakt.

Diervoeders van Nijsen company bestaan uit restproducten uit de voedselindustrie die voor menselijke consumptie niet (meer) geschikt zijn, maar wel waardevolle voedingsstoffen bevatten. Via het varken en het vlees komt dat alsnog beschikbaar als (hoogwaardig) voedsel voor de mens. Dit geldt ook voor andere landbouwhuisdieren, zoals de kip, het rund, het kalf en het schaap.

SharpSpring-header