Kennisbank

  • Alles
  • Diergezondheid
  • Duurzaamheid
  • Forti Go 2.0
  • Grondstoffen
  • Rendement verbeteren
  • Voeding

Optimaliseer uw mestafzetkosten en verhoog uw financieel rendement met Nijsen company’s voerstrategie

In de voortdurend veranderende wereld van de varkenshouderij is het vinden van duurzame oplossingen cruciaal. Nijsen company staat bekend om zijn innovatieve benaderingen en heeft een effectieve strategie om de mestafzetkosten te verlagen en het financiële rendement van uw varkensbedrijf te verhogen. Minder mestafzetkosten, meer rendement Een van de sleutelfactoren in het beheersen van het…
Read More

Water als onderdeel van onze Biggenaanpak!

De buffercapaciteit van water speelt een cruciale rol in vertering van voer.
Read More

Verantwoord fosfor reduceren in varkensvoer

Het aankopen van voer gaat automatisch gepaard met de aanvoer van fosfor op uw varkensbedrijf. Fosforreductie in varkensvoer kan op een varkensbedrijf, vanwege de directe samenhang met mestafvoerkosten, een kostenbesparing te weeg brengen. Uiteraard is het van belang dat de hoeveelheid verteerbaar fosfor niet in het geding komt, zodat de varkens optimaal blijven presteren. Verantwoord…
Read More

Samenwerking Global Food Group, Global Feed Mill en Nijsen company

Global Food Group, Global Feed Mill en Nijsen company gaan samenwerken om duurzame, circulaire concepten voor klanten te ontwikkelen. Zo zetten de samenwerkingspartners een belangrijke stap om nog meer verschil te maken in rendement én duurzaamheid voor alle betrokken partijen in de keten. In Nederland en daarbuiten. Op weg naar een volledig circulaire economie. Om…
Read More

Voordelige voerkosten per big door scherpe biggenaanpak Nijsen

Binnen onze sector kampen we al langere tijd met hoge voerkosten en lage opbrengstprijzen. We zien steeds vaker dat ondernemers sturen op het zoveel mogelijk besparen van kosten, ofwel: de tijd van ‘op de kleintjes letten’ is aangebroken.  Bij Nijsen company beschikken we over een biggenaanpak die we speciaal hebben ontwikkeld om zowel prijs- als…
Read More
silohygiëne

5 tips voor een goede silohygiëne

Allereerst de beste wensen voor 2022. De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is ingeluid. Laten we dit jaar goed beginnen en energie steken in de zaken waar we invloed op hebben! Zoals gebruikelijk zien we dat er rondom de feestdagen voldoende productvoorraad wordt aangelegd om deze periode zorgeloos door te komen. Om vervolgens…
Read More