nijs to eat

Het is van belang dat voedselverspilling wordt verminderd en dat de reststromen beter worden hergebruikt. Nijsen kan een essentiële rol spelen in het verantwoord consumeren van voedsel.

In Nederland wordt in de gehele voedselketen tussen 1,4 en 2,1 miljard kilo voedsel per jaar verspild. Onder voedselverspilling valt al het voor menselijke consumptie bedoelde voedsel dat verloren gaat tijdens of na het oogsten, tijdens transport, opslag of verwerking en al het voedsel dat supermarkt, horeca en consument weggooien. Voor de productie en het transport van al het eten dat niet is opgegeten, zijn wel grondstoffen en energie gebruikt. Daarmee draagt de productie van het verspilde voedsel onnodig bij aan de uitstoot van broeikasgassen.

Het gedeelte van de voedselketen dat in Nederland ligt begint bij de 65.000 boeren die voedsel produceren. De eerste schakel zijn de natuurlijke inputs zoals water, energie, nutriënten en veevoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld glastuinbouwers, akkerbouwers en veehouders, maar ook voerproducenten, vermeerderaars en opfokkers die veevoer en landbouwdieren aanleveren.

6.500 verwerkers maken hiervan halffabricaten, ingrediënten en consumentenproducten. Deze verkopen zij door aan 1.550 transporteurs, die de producten op hun beurt verhandelen aan vijf inkooporganisaties. Die organisaties verkopen de producten aan 25 supermarktformules, waarna ze verspreid worden via 4.850 supermarkten (retailers). Vanuit de supermarkten komen de producten uiteindelijk terecht bij zeven miljoen huishoudens, bestaande uit 17 miljoen consumenten. Consumenten krijgen ook voedsel via andere kanalen, zoals boerderijverkoop of restaurants.

Nijsen levert expertise in de totale keten. Naast de verwaarding van restproducten uit de voedselindustrie tot diervoeder voor varkens, koeien en kippen is Nijsen eveneens een graag geziene gast bij menige retailer.

SharpSpring-header
Restproducten_horeca_Nijsen

Van restproducten maken wij de unieke Food-For-Feed-grondstoffen. En daar kun jij het verschil mee maken.

Restproducten_Horeca_verwerken_Nijsen_

Duurzame producten voor iedereen. Dat is waar Lidl elke dag aan werkt. Bij supermarktketen Lidl vind je een verantwoord geproduceerd assortiment voor een goede prijs. Lidl maakt duurzame producten beschikbaar voor alle Nederlanders, ook voor de klanten met een kleinere portemonnee én helpt de klant bij het maken van bewuste keuzes. Lidl bewijst dat duurzaam niet duur hoeft te zijn. En dat heeft resultaat. Ongeveer een kwart van de omzet bij Lidl komt van producten met een duurzaamheidskeurmerk.

Het maken van voedsel heeft gevolgen voor mens, dier en milieu. Lidl voelt de  verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Lidl is van nature zuinig en constant op zoek naar mogelijkheden om het assortiment en de bedrijfsvoering te verbeteren, zodat de impact op het milieu kleiner wordt.

Een mooi voorbeeld van deze duurzaamheidsinitiatieven zijn de Kipster-eieren.

Bent u, net als Lidl als retailer geïnteresseerd in de duurzaamheidsaanpak van Nijsen?

Neem contact op: nijs to eat

Lidl-logo

Wij staan voor je klaar

Jack Nijsen

Jack Nijsen

Directeur Inkoop Food

+31 (0)478 55 29 04
+31 (0)6 29 06 49 92