Voerverklaringen

Hieronder vind je de voerverklaringen van verschillende ketenpartijen. Je kunt deze downloaden en ter ondertekening e-mailen naar k.vanrengs@nijsen.co.

Voerverklaring Vion Farming B.V.

Voerverklaring Weidemark Fleischwaren GmbH

Voerverklaring Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV)