Zeugenvoer

Wat is het belangrijkste voor jou als agrarisch ondernemer? Rust in de stal, stabiliteit en voorspelbaarheid. Toch? Weten dat de basis van jouw bedrijf in orde is. Dat alle factoren die samen het rendement bepalen op elkaar zijn afgestemd.

Wij brengen je die rust. Hoe? Met onze zeugenaanpak versterken we het fundament onder jouw zeugenhouderij en stemmen we ons advies en voeders af op jouw specifieke situatie en doelen.

 

In de praktijk merken we dat op de zeugenbedrijven die onze zeugenaanpak volgen

  • de technische resultaten snel verbeteren door onze werkwijze;
  • er met meer plezier op het bedrijf wordt gewerkt;
  • er beter inzicht in de bedrijfsvoering is.

Doelstellingen met onze zeugenvoeders

  • Goed en stabiel beenwerk
  • Goede vruchtbaarheid
  • Een hoge melkproductie
  • Voorkomen van prolapsen

Met de juiste grondstofkeuze de doelstellingen behalen

Neem contact op

Werken volgens de kwaliteitscirkel van Deming

Wij werken volgens het principe van de cirkel van Deming. Dit houdt de volgende stappen in:

PLAN: inventariseren bedrijfssituatie en doelen d.m.v. KPI’s. Op basis hiervan wordt het plan van aanpak opgesteld.

DO: breng de gewenste wijzigingen in praktijk.

CHECK: of de wijzigingen hun waarde hebben in de bedrijfssituatie. Dit door het stalbeeld en verbeteringen van de technische resultaten te monitoren.

ACT: maak de nieuwe situatie inzichtelijk m.b.v. een bedrijfsanalyse, stel de streefwaarden opnieuw vast en pas het plan van aanpak hierop aan.

Weten wat dat voor jouw bedrijf kan betekenen?