Verantwoord fosfor reduceren in varkensvoer

Het aankopen van voer gaat automatisch gepaard met de aanvoer van fosfor op uw varkensbedrijf. Fosforreductie in varkensvoer kan op een varkensbedrijf, vanwege de directe samenhang met mestafvoerkosten, een kostenbesparing te weeg brengen. Uiteraard is het van belang dat de hoeveelheid verteerbaar fosfor niet in het geding komt, zodat de varkens optimaal blijven presteren.

Verantwoord fosfor reduceren

Fosfor in de kern van de graankorrel is van nature beter verteerbaar in tegenstelling tot fosfor in de andere korreldelen. Maar, de andere korreldelen bevatten veel meer bruto fosfor. Fytase kan de vertering van de aanwezige bruto fosfor aanzienlijk verbeteren. Het is belangrijk om aan de fosforbehoefte van het dier te blijven voldoen. Dit doet u door de hoeveelheid verteerbaar fosfor hierop af te stemmen. Verantwoord fosfaat reduceren is mogelijk wanneer u kiest voor grondstoffen met een laag aandeel bruto fosfor. Bakkerijproducten zijn hiervoor bijzonder geschikt.

Het beste uit de graankorrel

Bakkerijproducten bestaan grotendeels uit het beste van de graankorrel: de kern. En juist deze producten verwerken wij tot hoogwaardige grondstoffen voor onze varkensvoeders door middel van het unieke Food-For-Feed® procedé.

De unieke Food-For-Feed® grondstoffen dragen bij aan lagere mestafzetkosten en daardoor een betere rendement, dankzij:

  • Een betere fosforefficiency;
  • Een lagere fosforaanvoer;
  • Een hogere voeropname door de smakelijkheid;
  • Beter verteerbaar, want volledig ontsloten.

In de praktijk

De effecten van fosforreductie in varkensvoer zijn erg bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van de effecten van wijziging van de voersamenstelling op het technisch resultaat en de mengvoerprijs, de gehaltes in de mest en de fosfaatplaatsingsruimte op eigen grond.

Onderstaand een voorbeeldberekening van de effecten op een bedrijf van 4.000 vleesvarkens zonder plaatsingsruimte op eigen grond, waarbij Food-For-Feed® grondstoffen in het varkensvoer zijn opgenomen.

 

Gem. NL Inzet Food-For-Feed® grondstoffen
Reductie
#Vleesvarkensplaatsen 4.000 4.000
Voerconversie
2,52 2,44
Groei
889 919
Opleggewicht (kg) 25,8 25,8
Aflevergewicht (kg)
124,7 124,7
#Rondes 3,05 3,15
P2O5 aanvoer per vlv
2,63 2,27
Bedrijfsoverschot P2O5
17.164 13.206 23,1%
Financieel voordeel:
Mestkosten per kg groei (€)
0,073 0,059 0,014
Mestafvoerkosten (€)
87.728 73.323 14.405

Een bedrijfsspecifieke aanpak is noodzakelijk om op dit vlak verbetering te boeken. Wil je meer weten wat fosforreductie via voer jou kan opleveren? Vraag dan onze fosfaatcheck aan.

 

Fosfaatcheck aanvragen

  • Neem contact met mij op voor een afspraak.
SharpSpring-header-Nijs_to_Meet