CCM optimaal inzetten in uw rantsoen!

CCM (Corn Cob Mix) is een zetmeelrijk voedermiddel bestaande uit gemalen maïskorrels. Bij Nijsen ondersteunen wij varkenshouders tijdens het oogsten, malen en inkuilen van de maïs om zodoende tot een perfecte kwaliteit CCM te komen.

CCM, wat is het en hoe komen we eraan?

CCM ontstaat door het dorsen van maïs, het proces waarbij de korrels worden verwijderd van de kolf. Dit gebeurt bij een drogestofgehalte tussen de 60% en 70%, waarna de korrels gemalen worden. De gemalen maïskorrels worden vervolgens ingekuild en het fermentatieproces gaat van start. Door dit proces wordt melkzuur gevormd en daalt de zuurgraad van de CCM. Dit bevordert de verteerbaarheid en smakelijkheid van de CCM.

Nijsen versus CCM

Momenteel zijn de meeste varkenshouders druk bezig met het dorsen van maïs voor CCM. Deze CCM is natuurlijk een welkome aanvulling in het rantsoen. Nijsen ondersteunt haar klanten rondom het oogst- en maalproces door diverse metingen te doen. Hiermee sturen we op een voldoende fijn gemalen CCM-kuil met het juiste droge stof percentage. Het doel is om het maalproces zo bij te sturen dat maximaal 10% van de deeltjes groter dan 2 mm zijn en minimaal 65% van de deeltjes kleiner dan 1 mm is.

Te grof gemalen CCM bijsturen, kan dat?

We streven dus naar erg fijn gemalen CCM. Dit om de verteerbaarheid te maximaliseren. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de CCM reeds te grof in de kuil zit. Bij Nijsen sturen we dit in dergelijke gevallen bij via de overige componenten van het rantsoen. Onze Food-grondstoffen zijn uitermate geschikt om dit bij te sturen, vanwege de deeltjesgrootte en verteerbaarheid van onze producten. Een klantspecifieke aanpak en rantsoenberekening is hierbij zeker nodig.

CCM klaar voor gebruik!

Als de CCM klaar is om gevoerd te worden, laten we deze analyseren om zo de energiewaarde en overige nutriënten exact vast te stellen. Op basis van de nutriënt waarden van de CCM berekenen we een klantspecifieke rantsoen. Hierdoor wordt de CCM altijd optimaal ingezet en benut.

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet