14 tips om hittestress bij varkens tegen te gaan

Jop van den Elsen

Toenemende buitentemperaturen in de lente- en zomermaanden vragen om tijdige actie! In dit artikel legt onze bedrijfsadviseur varkenshouderij, Jop van den Elsen, de voordelen uit van tijdig handelen en geeft hij waardevolle tips die direct in de praktijk toegepast kunnen worden. Daarmee wordt enerzijds hittestress bij jouw varkens verminderd en neemt anderzijds het rendement van je bedrijf toe. 

De zomerperiode komt er weer aan en dat betekent overwegend: hogere temperaturen in de stal. Warm weer heeft negatieve gevolgen op de prestaties van de varkens. Onze visie en praktijkervaring leert ons dat je de effecten van warm weer niet volledig kunt voorkomen, maar je kunt de effecten ervan wel tot een minimum beperken. Enkele voorbeelden van problemen die kunnen optreden bij warm weer:

 • hittestress bij de varkens;
 • lagere productie in de zomermaanden;
 • zomerdip in het derde kwartaal, minder geboren biggen;
 • lagere geboortegewichten en een verminderde melkgift van de zeugen;
 • verlaagde voeropname bij de varkens.

14 praktische tips om hittestress te bestrijden

Wij willen jou en je personeel graag ondersteunen en voorbereiden op toenemende temperaturen, door onze kennis te delen en je te voorzien van praktische tips en tricks. Daarmee beperk je de zomerdip zoveel mogelijk. Allereest geven we je 14 tips die direct toegepast kunnen worden binnen jouw bedrijf:

 1. Begin op tijd met het treffen van maatregelen; wacht niet tot het buiten warm is.
 2. Verlaag de temperatuur in de stal middels een koeling bij de luchtinlaat en/of in de stal.
 3. Voorkom instraling van hitte via ramen. Behandel de ramen en het dak eventueel met kalk of plaats sproeiers op het dak.
 4. Controleer en reinig luchtinlaten, ventilatoren, filters, openingen voor afzuiging en ventilatieplafonds.
 5. Pas de klimaatinstellingen aan naar zomerinstellingen.
 6. Reinig de silo’s, water- en voerleidingen voor een betere hygiëne en voeropname.
 7. Voermomenten verplaatsen naar koudere momenten op de dag.

  Koeling luchtinlaat stal

  Temperatuurbeheersing dankzij koelingen bij de luchtinlaat van de stal.

 8. Verhoog de voerfrequentie in de kraamstal naar drie keer.
 9. Bij brijvoer: verlaag het droge stof percentage.
 10. Laat de voersamenstelling indien nodig aanpassen aan de zomereisen.
 11. Zorg voor voldoende fris water.
  • Gespeende biggen: 0,7 – 1,0 L/min
  • Vleesvarkens: 1,5 L/min
  • Dragende zeugen: 1,5 – 2,2 L/min
  • Lacterende zeugen: 3,0 – 4,0 L/min
  • N.B. bovenstaande nippelopbrengsten moeten ook behaald worden tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld rondom voermomenten.
 12. Zet vloerverwarming en biggenlampen tijdig uit.
 13. Controleer je stal op isolatielekken met een warmtecamera.
 14. Zorg voor een betrouwbare back-up (controleer de aggregaat, het alarm en de koeling).

“Makkelijker verteerbaar voer leidt tot minder warmteproductie.”

Interne warmte beperken

Tijdens het verteren van voer komt warmte vrij in het dier. De hoeveelheid warmte die vrijkomt door de vertering is grondstof-specifiek en kunnen we sturen met de voersamenstelling. De vuistregel hiervoor is dat voer dat makkelijker te verteren is, ook minder warmteproductie geeft. Dit resulteert in een hogere voeropname in de zomer, maar ook de rest van het jaar.

De gemakkelijk verteerbare Food-For-Feed®-grondstoffen in de voeders van Nijsen kunnen varkens daarbij ondersteunen. De Food-For-Feed®-grondstoffen in onze voeders zijn lichter verteerbaar dan traditionele grondstoffen. Varkens produceren hierdoor minder warmte door de vertering van voer. Dit zorgt jaarrond voor een hogere voeropname en dus meer melk en een hogere groei.

Stalklimaat verbeteren of controleren

Tijdens de warme periodes sta je als ondernemer op scherp voor wat betreft het stalklimaat.  Met ClimAlert hou je ook in deze periode grip op het stalklimaat. Hoe ClimAlert werkt?

De sensoren van ClimAlert voorzien je 24/7 van real-time informatie over:

 • temperatuur;
 • luchtvochtigheid;
 • CO2-gehalte;
 • luchtdruk.
ClimAlert Nijsen

Inzicht in het stalklimaat met ClimAlert.

Je krijgt een melding op je telefoon wanneer de gewenste alarmwaardes worden overschreden. Dit stelt je in staat om, wanneer nodig, snel te kunnen schakelen en het geeft je inzicht in de genomen zomermaatregelen.

Begin op tijd!

Sinds zijn start bij Nijsen company in juni 2016 heeft Jop al heel wat warme (zomer)maanden meegemaakt. Tijdens de vele bezoeken die Jop in deze periode aan varkenshouders heeft gemaakt, valt hem in positieve zin op dat een toenemend aantal ondernemers tijdig het hitteprotocol op orde heeft. Echter, tijdens de ‘niet officiële zomermaanden’, kan het tegenwoordig ook al erg warm worden en is het verstandig om proactief te handelen door in het voorjaar al een hitteprotocol klaar te hebben en niet achter de feiten aan te lopen. Begin daarom op tijd!

Hebben we jouw interesse gewekt? Maar heb je hierover nog vragen of behoefte aan extra handvaten? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag in het creëren van het gewenste stalklimaat!

Namens bedrijfsadviseurs varkenshouderij,

 

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet