Voorspelbaar rendement met vleesvarkens

Emiel Friesen wegen varkens 1200x900 bewerkt

Het rendement in de vleesvarkenshouderij wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de daggroei, voerconversie, voerkosten en de slachtkwaliteit. Onze vleesvarkensaanpak maakt het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Bedrijfsadviseur Varkenshouderij, Emiel Friesen geeft in dit artikel uitleg over onze aanpak en de mogelijkheden.

De afgelopen jaren heeft Nijsen company in de praktijk veel ervaring opgedaan met het modelmatig benaderen en voorspellen van de groei en voerwinst van vleesvarkens. Dit heeft geresulteerd in een gevalideerd voorspellend groeimodel voor vleesvarkens.

Groeimodel succesvol getest in de praktijk

Het groeimodel wordt al diverse jaren succesvol ingezet bij vleesvarkensbedrijven, waardoor dit model haar geldigheid en sterkte in de praktijk inmiddels heeft aangetoond. Dit in combinatie met de unieke Food-for-Feed voeders van Nijsen. Centraal in deze aanpak staat de financiële calculatie binnen het model. De combinatie van de voerstrategie, groeipotentie, slachtdata en uitbetalingstabellen maakt het mogelijk dat wij diverse voer- en afleverstrategieën met elkaar kunnen vergelijken. Hierdoor wordt het mogelijk om onderaan de streep, dankzij gerichte wijzigingen in de bedrijfsvoering, grip te krijgen op het rendement.

In onderstaande tabel (tabel 1) worden de praktijkresultaten samengevat. Deze cijfers laten de gemiddelde behaalde verbeteringen, middels de inzet van de vleesvarkensaanpak van Nijsen, zien.

Kengetal Behaalde resultaten
Groei 30 gram meer groei
Voerconversie -0,08 lagere voerconversie
EW-conversie -0,09 lagere EW-conversie
Voerkosten per kg groei € -0,02 lagere voerkosten per kg groei
Tabel 1 – behaalde resultaten in de praktijk.

 

Voerwinst-module

Het groeimodel bevat onder meer een ‘voerwinst-module’. In combinatie met de modules, waarmee we de effecten van de voerstrategie op mestafzetkosten en opbrengstprijs kunnen doorrekenen, krijgen we grip op het totale rendement.

In onze aanpak kunnen we de volgende zaken koppelen en doorrekenen met grote voorspelbaarheid:

 • De behoefte van jouw vleesvarkens in jouw stal ten opzichte van de aangeboden voerstrategie.
 • Wijzigingen in voerstrategie en het effect hiervan op:
  • Groei
  • Voerconversie
  • Voerkosten
  • Voerwinst
  • Slachtresultaten
  • Uitbetaling
  • Mestafzetkosten
  • Fosfaatefficiëntie
 • Wijzingen in het afleverprotocol en -gewicht en het effect hiervan op je totale rendement.

Ben je benieuwd naar wat deze aanpak voor jou en je bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met:

Emiel Friesen
Adviseur Varkenshouderij

T. +31 (0)6 46 05 40 01
M. e.friesen@nijsen.co

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet