Door scherpere voerconversie lever ik meer varkens af

Jan_Manders2uitsnede

“In 2002 hebben we, bij de bouw van de nieuwe stal, bewust gekozen voor een Computergestuurde DroogvoerInstallatie van Kamplan. Ik verwachtte destijds dat het in de toekomst steeds belangrijker zou worden om gericht en naar behoeften te voeren. Weten wat je doet. Voor een scherpere voerconversie. Met een bakkenvulsysteem is dit niet mogelijk. Naast een kwalitatief goed systeem en een goede service, vind ik het belangrijk dat ik de mogelijkheid heb om losse grondstoffen, zoals CCM, bij te voeren. CCM is een 100% product waarin alle voedingsstoffen behouden zijn gebleven en dat ik op mijn eigen grond kan produceren. Hierdoor is het kostprijstechnisch een interessant product. Daarnaast is het zeer gezond en smakelijk voor de varkens.”

Doelgerichte begeleiding met diepgang

Eind 2014 stapte Jan over naar Nijsen. Jan wilde graag CCM blijven voeren maar het lukte de voerleverancier van toen niet om de gewenste resultaten te halen aangezien zij niet de juiste samenstelling konden maken. De varkens konden het voer niet voldoende op. “Ik wilde graag qua groei omhoog en ik wist zeker dat de voerconversie scherper kon, maar dit lukte helaas niet. In het verleden hadden we al goede ervaringen met Nijsen, daarom wilde ik het best nogmaals proberen.” geeft Jan aan.

“Toen ik eenmaal in gesprek was met Nijsen kreeg ik het gevoel dat zij het voerpakket konden bieden dat zowel bij mijn varkens als mijn doelstellingen zou passen: meer groei, een scherpere voerconversie en CCM voeren. Daarnaast wekte mijn Specialist Varkens bij mij de indruk dat hij wist waarover hij praatte. Er zijn maar weinig voeradviseurs die zelf rantsoenen kunnen berekenen, hij kan dit wel. Daarnaast brengt hij diepgang in de begeleiding van mijn bedrijf wat ik erg belangrijk vind. Ik had het volste vertrouwen dat hij het hier wel op de rails zou krijgen.” En dat is gebleken.

“Nijsen heeft echte plussen op ons bedrijf gerealiseerd.”

De scherpere voerconversie verraste me

Na het doorlichten van het bedrijf van Jan en Antoinette inclusief de monstername van de CCM-kuil, kwamen er een aantal aandachtspunten naar boven. De CCM was van goede kwaliteit maar de vreetcapaciteit van de varkens bleek beperkt. De Specialist stelde een geconcentreerd en smakelijk rantsoen samen met o.a. de FoodMatch-kernen. Deze zijn gemaakt volgens het unieke Food-For-Feed® procedé en afgestemd op de daadwerkelijk behoeften van de varkens.

Het eerste rantsoen bevatte geen CCM, aangezien de CCM-bak op dat moment niet functioneerde. Dit leverde al snel goede resultaten. De varkens waren eerder slachtrijp. “Na ca. 6 weken werd ik gekort omdat ik mijn varkens te zwaar leverde, wat mij verraste”, aldus Jan. Inmiddels is de afmestperiode met ongeveer 1 week teruggelopen en levert Jan dit jaar naar verwachting ca. 600 vleesvarkens meer af dan vorig jaar. Kortom: een betere benutting van het aanwezige staloppervlak.

Na een paar maanden is het rantsoen aangepast en bevat nu ook CCM met een hoog drogestofpercentage. Dit bevalt goed. Gedurende het groeitraject loopt het aandeel CCM in het rantsoen op tot maximaal 25% voor een goede mengverhouding in de bakken. Het huidige rantsoen is dusdanig samengesteld dat de componenten goed te vermengen zijn. Naast een goede nutriëntvoorziening gaat dit ook brugvorming in de bakken tegen. Dit bespaart werk. Voorheen moest Jan namelijk dagelijks de bakken ‘losmaken’ om het voer te laten zakken.

Terug naar 1x per dag voeren

De dieren worden voortaan eenmaal daags gevoerd. De varkens eten nu meer en het voer is geconcentreerder. Er past nu voldoende voer in de bak. “Ik voer de varkens ’s morgens omdat juist dan de voeropname het grootst is.” Het voordeel van eenmaal daags voeren op dit bedrijf is dat er nu ook voor de minder brutale varkens voldoende voer beschikbaar is. Dit zie je terug in de uniformiteit van de varkens. De gewichtsspreiding tussen de varkens onderling is minder dan voorheen.

Goede resultaten

We benutten op dit moment de mogelijkheden van de CDI beter dan we in het verleden ooit gedaan hebben. We worden uitbetaald op mager vleespercentage. De spierbedekking is toegenomen evenals de spekbedekking, maar dat was wenselijk. We hebben met Nijsen echte plussen gerealiseerd.

Het bedrijf van familie Manders

Jan en Antoinette Manders wonen samen met hun drie kinderen: Jilke (10), Jordi (12) en Jarno (14) in Neerkant en runnen daar hun vleesvarkensbedrijf met 3800 vleesvarkens (Topigs 20 x Top Pi). De beren en gelten worden gescheiden opgelegd. Het bedrijf blinkt uit in diergezondheid. Het medicijngebruik is al jaren erg laag en er worden goede biggen geleverd. 

Bij de eerste nieuwbouw in 2002 kozen zij voor een Computergestuurde DroogvoerInstallatie van Kamplan omdat dit systeem de flexibiliteit bood voor de  gewenste rantsoensamenstelling. “Ik wilde, met het oog op de toekomst, rantsoenen kunnen samenstellen naar de behoeften van mijn varkens en mijn doelen. Een CDI biedt deze mogelijkheid. Daarnaast wilden we met de CDI op kosten per kg groei besparen door efficiënter te voeren.”Ook de stal die in 2010 gebouwd is, is op dit systeem aangesloten. 

Naast het vleesvarkensbedrijf, werkt Jan als ZZP-er buitenshuis. “Ik houd van afwisselend werk en het contact met mensen van buiten de sector. Je praat dan ook eens over wat anders dan de varkens”. Het gezinsleven speelt een belangrijke rol bij de familie Manders. Jan is onder andere voetbaltrainer bij de jeugd en hecht veel waarde aan de tijd samen met zijn gezin. Het bedrijf uitbreiden is voorlopig niet aan de orde: “Dat bekijken we als we een bedrijfsopvolger hebben. De balans tussen werk en privé is nu goed.”

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet