Forti Go geeft biggen een boost tijdens de opfok

Forti-Go_Varken

Voor zeugenhouders zijn een hoge voeropname in de kraamstal en een vliegende start bij gespeende biggen essentieel. In de praktijk is die voeropname vaak onvoldoende, wat resulteert in een moeilijke levensperiode voor de big. Dit levert  problemen op tijdens de biggenopfok. Volgens Tom Vullers, bedrijfsadviseur varkenshouderij bij Nijsen company, zijn deze problemen als speendiarree en andere negatieve effecten voor en na het spenen te voorkomen. ‘Dankzij de Nijsen Forti Go-biggenaanpak zijn varkenshouders in staat om deze problematiek een halt toe te roepen. De voordelen zijn evident: meer groei bij een lagere voerderconversie en dus lagere voerkosten en ook nog minder ligdagen!’

Vullers: ‘Een goede voer- (nutriënten)opname in de kraamstal is essentieel, zo ben je zeker van een goede darmgezondheid en daarmee een gezonde big. Ook na het spenen blijft dit belangrijk. Om dit te waarborgen kent de Forti Go-aanpak een smakelijke en licht verteerbare grondstofsamenstelling in de prestarter dat passend vervolgd wordt in de opvolgvoeders.

Alle Forti Go-voeders van Nijsen worden gemaakt volgens het Food-for-Feed procedé. Hoogwaardige voedingsgrondstoffen met een hoog nutriëntengehalte uit de levensmiddelenindustrie worden verwerkt tot smakelijke en licht verteerbare foodgrondstoffen. Dankzij de combinatie met gefermenteerde grondstoffen wordt de basis gelegd voor een goede darmgezondheid en zorgeloze biggenopfok.

Forti Boost: een bijzondere prestarter

Voor de bedrijven waar de biggen extra ondersteund moeten worden in de zoogperiode heeft Nijsen een breed pallet aan prestarters, passende bij de specifieke bedrijfssituatie en bedrijfsdoelstellingen.

In deze range is Forti Boost wel een bijzondere prestarter welke uitstekend past bij de filosofie van de Forti Go-biggenaanpak. Vullers: ‘Forti Boost is een prestarter in kruimelvorm en kan zowel nat als droog worden ingezet. Forti Boost versterkt de groeistart van de big en bereidt de darmen optimaal voor op het speenmoment. Forti Boost kan tot enkele dagen na het spenen als topdressing worden ingezet voor een gezonde start van de speenperiode.’

Praktijkresultaten

‘Forti Boost is bijzonder smakelijk en bestaat uit volledig ontsloten en gefermenteerde grondstoffen. De biggen nemen Forti Boost uitstekend op in de zoogperiode. Aangezien de Forti Go-opvolgvoeders hetzelfde pallet aan unieke grondstoffen bevatten, trekken de biggen deze lijn vlot door.  Dit resulteert in meer groei bij een zeer scherpe voederconversie en dus lage voerkosten per big, zo blijkt ook uit praktijkproeven.’

Praktijkresultaten Forti Go

‘Nijsen company is een opvallende speler in de diervoedermarkt. Wij zijn anders. Nijsen beschikt door het Food-for-Feed concept over meer hoogwaardige grondstoffen uit de voedingsindustrie. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om de varkenshouder te ondersteunen bij het behalen van zijn bedrijfsdoelen. Onze  biggenaanpak in combinatie met Food-for-Feed voeders vertalen we samen met de varkenshouder in een bedrijfsspecifiek plan van aanpak. Kort op het varken en met een directe opvolging.’

Vullers besluit: ‘Nijsen maakt van nijs to meet nijs to feed!’

 

Voordelen Forti Go-biggenaanpak•

  • Zeer goede voeropname
  • Zeer smakelijk en licht verteerbaar
  • Hoge darmgezondheid
  • Lagere voerkosten per big
  • Gelijkmatigere toomgrootte/-samenstelling
  • Zekerheid: monitoring groeigegevens

 

Nijs to meet:

Tom Vullers
Bedrijfsadviseur Varkenshouderij
Emiel Friesen
Bedrijfsadviseur Varkenshouderij
Jop van den Elsen
Bedrijfsadviseur Varkenshouderij
M. t.vullers@nijsen.co M. e.friesen@nijsen.co M. j.vandenelsen@nijsen.co
T. +31 (0)6 54 38 56 04 T. +31 (0)6 46 05 40 01 T. +31 (0)6 50 64 79 06
SharpSpring-header-Nijs_to_Meet