Minder koper in varkensvoer

Fortigo-big-kom

Koperbehoefte en haar stimulerende werking

Om de bovengenoemde processen in stand te houden, hebben varkens zo’n 5 -10 mg/kg voer nodig. Vanaf 50 mg koper/kg werkt koper groeibevorderend; hoge koperniveau’s stimuleren namelijk de voeropname en hebben een positief effect op de darmgezondheid. Dit effect hangt uiteraard af van de koperbron en de dosis.
Maar, wanneer je terugschakelt naar een (veel) lager niveau, kun je deze positieve effecten teniet doen doordat de darmflora instabiel raakt. Rond 250 mg/kg en hoger, is koper zelfs giftig voor varkens.

Verband tussen koperresistentie en antibioticaresistentie

Door het positieve effect van koper op de voeropname en de darmgezondheid, bevat voer standaard meer koper dan noodzakelijk om tekorten bij het varken te voorkomen. Helaas komt het koper dat   varkens opnemen, uiteindelijk in de leefomgeving terecht. Daar kan het schadelijk zijn voor het milieu. Inmiddels is er wereldwijd een verband gevonden tussen koperresistentie en antibioticaresistentie. Daarom heeft de ESFA (European Food Safety Authority) de maximale toegestane hoeveelheid koper in o.a. varkensvoer verlaagd.

Toegestane hoeveelheid koper in voer aangepast

Voorheen gold er een wettelijk maximum van 170 mg/kg voor biggen tot 12 weken. Dit maximum is nu verlaagd. Voor speenvarkens en gespeende biggen tot 4 weken na spenen (13-16 kg lichaamsgewicht) geldt de maximumgift van 150 mg/kg. Vanaf de 5e week na spenen tot 8 weken na spenen (ca 27-30 kg) geldt een maximum van 100 mg/kg. Voor biggen vanaf 8 weken na spenen tot afleveren is de maximale gift 25 mg/kg. Lees in het schema hieronder de wijzigingen.

Tijdspad koperverlaging in voer

Vanaf 13 februari 2019 worden er geen premixen meer uitgeleverd met de oude, hogere koperwaardes. Vanaf 13 augustus 2019 moeten alle voeders zijn overgezet naar de lagere koperwaardes. Ook het ‘op de boer’ verstrekken van extra koper via het voer of drinkwater is niet toegestaan.
We verwachten dat de EFSA uiteindelijk naar een grens van maximaal 25 mg/kg over de gehele periode wil.

Behoud van bigprestaties

Uiteraard willen we dat onze afnemers zo min mogelijk merken van de koperverlaging. Daarom hebben onze nutritionisten een aantal koperbronnen en hun effect op de bigprestaties met elkaar vergeleken. Hieruit is de best passende combinatie gekozen met het gunstigste effect op de darmgezondheid, hoge opneembaarheid en beschikbaarheid voor het varken. Met deze bronnen kunnen we zelfs een lagere koperdosering van 100 mg/kg over de gehele periode hanteren voor al onze biggenvoeders binnen het Forti Go-concept.

Voordelen:

  • Minder voeromschakelingen;
  • Stabiele darmflora biggen;
  • Behoud van goede prestaties biggen.

Aangezien we onze voeders maken van smakelijke, circulaire Food For Feed®-grondstoffen, verwachten wij, zoals proeven hebben uitgewezen, een gelijkblijvende voeropname na het verlagen van het kopergehalte.

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet