Het duurzaamste diervoederbedrijf ter wereld staat in het Limburgse Veulen

Nijsen company is koploper in het verduurzamen van de (dierlijke) voedselketen en in het ondersteunen van het tegengaan van verspilling. Dieren, waaronder varkens en kippen, zijn hierbij dé sleutel. Nijsen doet dit door van reststromen uit de levensmiddelenindustrie en retail via korte ketens weer eten te maken: ‘Food-for-Feed-for-Food’. Het bedrijf groeit sterk en wil haar koppositie uitbreiden. Hiervoor heeft ze een ambitieus groeiplan: ‘Alles wat de poort uitgaat naar de klant heeft de laagste CO2-voetafdruk ter wereld.’

Ladder van Moerman

John Geurts, directeur Nijsen company: ‘Planet, People, Profit en Partnership vormen de gids in onze bedrijfsvoering. Door reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie te gebruiken wordt er geen landbouwgrond gebruikt voor veevoeders, ontbossing tegengegaan en een grote reductie van de CO2 voetafdruk voor onze klanten gerealiseerd. De welbekende Ladder van Moerman geeft weer hoe we de planeet kunnen beschermen door reststromen optimaal te benutten. Dagelijks brengen wij 400.000 kg aan levensmiddelen terug in de voedselkringloop.’

‘De vraag naar circulariteit in de voedselketen groeit; met ruim honderd collega’s (People) maken we dagelijks stappen om deze toenemende vraag te kunnen beantwoorden. De circulaire voeders vinden hun afzet niet alleen in de veehouderij maar ondertussen ook in de petfood-, wildlife- en insectenmarkt. Andere markten en concepten zijn volop in ontwikkeling; het ontsluiten van meer reststromen en het ontwikkelen van andere afzetmogelijkheden, nieuwe toepassingen en circulaire concepten. Zo zijn reststromen eveneens interessant voor groene energie en non-food toepassingen.’

Nijs to be cycle

Ook Business Development Manager Karel van der Velden constateert een sterk toenemende belangstelling voor de aanpak van Nijsen: ‘Al onze werkzaamheden zijn erop gericht zo duurzaam mogelijk te werken. Hiertoe zijn al tal van aanpassingen in de fabriek toegepast. Denk aan de toepassing van warmteterugwininstallaties, de productie van 100 procent circulair voer en tal van aanpassingen om het energieverbruik verder te verlagen. Door de inzet van walking floors en containers bij leveranciers wordt de koolstofemissie gereduceerd; slimme data-uitwisseling limiteert significant het aantal transportbewegingen.’

Realisaties en ambities

Geurts: ‘Nijsen wil haar groeiambities (Profits) graag in Veulen realiseren. We hebben volop plannen. Willen wij unschlagbar zijn en om onze ambities te kunnen waar maken, is het erg belangrijk dat wij onze eigen CO2-voetafdruk verder verlagen. De grootste stap hierin is door onze eigen groene energie (gas en elektriciteit) te gaan produceren. In de pijplijn zitten o.a. de aanleg van 1.888 zonnepanelen, het produceren van eigen groen gas (ook voor de omgeving). Andere stappen zijn het optimaliseren van onze logistiek (o.a. elektrificatie wagenpark) en het verbeteren van het productieproces door aanpassingen op de locatie.’

‘Projecten richten zich op oplossingen die vooral inzetbaar zijn op het erf, zoals lokale eiwitproductie, en regionaal, zoals ‘Het Circulaire Varken’. Daarnaast kijken we naar het tegengaan van verspilling door de verlenging van de houdbaarheid van vlees.’

Van der Velden: ‘Kennisdeling is voor Nijsen vanzelfsprekend. Zo is Nijsen stakeholder van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en partner binnen Sustainable Development Goals (SDG). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn afgesproken door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland voor de periode 2015-2030. We zoeken nadrukkelijk naar samenwerking op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau (Partnership). Ons bedrijf wordt tijdens talrijke excursies als voorbeeldpodium gebruikt voor overheden, studieclubs, onderwijsinstellingen en leveranciers. Ook vanuit het buitenland zijn er doorlopend aanvragen voor een bedrijfsbezoek.’

Geurts: ‘Nijsen bevindt zich continu in een transitie. Koploper zijn in circulair diervoeder is mooi, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Het verplicht ons om naar onszelf te kijken: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Wat kunnen we doen om nog duurzamer te werken? Vervolgens richten we onze blik naar buiten. Initiatieven als ‘Het circulaire varken’ en de ontwikkeling van nieuwe circulaire concepten zijn gericht op oplossingen ‘op het erf’; dichtbij en bottom-up. Deze keuze sluit aan op het overheidsbeleid dat ruimte biedt aan lokale, regionale en provinciale initiatieven. Nijsen werkt hierbij niet alleen nauw samen met veehouders, maar ook met de voedingsindustrie, ketenpartners, horeca, retail, overheden en ngo’s.’

Geurts besluit:

‘Nijsen zet dagelijks stappen in de ambitie naar een gesloten, circulair voedselsysteem. Er is immers maar één planeet, daar moeten we zuinig op zijn.’

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet