Nijsen ontzorgt Guenther Bakeries Belgium

Samenwerking Guenther Bakeries Nijsen

Ruim drie jaar zijn wij inmiddels verantwoordelijk voor de inzameling van restproducten van hamburgerbroodjes-fabrikant Guenther Bakeries in België. Een succesvolle samenwerking die zich de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld heeft en tevens tot bijzonder waardevolle inzichten leidt bij zowel de klant als bij ons. 

Introductie

Guenther Bakeries Belgium (Olen) is een Belgische onderneming dat onderdeel is van voedselfabrikant C.H. Guenther & Son, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in het Amerikaanse San Antonio (Texas). Guenther Bakeries is gespecialiseerd in het vervaardigen van hamburgerbroodjes, waarbij het bedrijf een uiterst gevarieerd assortiment aanbiedt. Naast het klassieke hamburgerbroodje leveren zij ook variaties op hamburgerbroodjes en zijn ze in staat om voor elke klant een oplossing op maat te ontwikkelen.

Begin 2017 kwam ons Hoofd Inkoop Food, Ellen Zwartkruis, in contact met Guenther Bakeries. Het bedrijf was op dat moment bezig met een herziening van de inzameling van restproducten. Tot op dat moment werd namelijk gewerkt met een perscontainer, die aan vervanging/een opknapbeurt toe was. Na onderling overleg werd de perscontainer opgeknapt en zorgden wij voor bijpassende containers. Op 1 juli 2017 ging hiermee de samenwerking officieel van start.

Werkwijze & behaalde resultaten

De start van de onderlinge samenwerking verliep dusdanig naar tevredenheid van Guenther Bakeries dat na verloop van tijd de oorspronkelijke aanpak geoptimaliseerd werd: samen zijn we op zoek gegaan naar een beter systeem voor de inzameling van reststromen. In samenwerking met Aaltens Constructie Bedrijf (ACB) hebben we een kantelinstallatie ontwikkeld, waardoor restproducten heel eenvoudig via een opvoerschroef getransporteerd kunnen worden naar een schuifvloer trailer. Installatie van deze oplossing vond plaats in december 2019.

 

Enkele bijzonderheden die typerend zijn voor de samenwerking met Guenther Bakeries én de service van Nijsen in algemene zin:

 • We beschikken over een eigen logistieke organisatie:
  • planning in eigen beheer
  • eigen chauffeurs
  • eigen transport
  • eigen ruilmiddelen (containers, rode bakken, schuifvloer trailers etc.)
 • Ruilmiddelen worden in een eigen wasgelegenheid gereinigd en schoon weer terug geleverd.
 • 24/7 bereikbaarheid: we zijn in staat snel en adequaat te reageren, bijvoorbeeld in geval van storingen, onvoorziene overschotten.

Het unieke aan deze oplossing is dat iedere afzonderlijke bak (‘het gekiepte gewicht’) met restproducten tijdens het legen geregistreerd wordt. Daardoor ontstaat concreet inzicht in de hoeveelheid reststromen per afzonderlijke productielijn. Ofwel, waar en wanneer gaat het fout? En waar komen reststromen dus precies vrij? Dankzij deze waardevolle informatie kan geleerd worden van bestaande productieprocessen en kunnen verbeteringen in de toekomst aangebracht worden.

Het belangrijkste gevolg (en tevens voordeel) van deze registratie-oplossing: binnen twee weken werd bij Guenther Bakeries intern duidelijk op welke plek in de productie de meeste restproducten ontstonden. Dit heeft vervolgens direct geleid tot de start van een project, waarin technische aanpassingen aangebracht werden, waardoor de hoeveelheid restproduct op specifieke plekken direct verminderd kon worden. Hierdoor is een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

“Onze focus ligt op het ontzorgen van Guenther Bakeries en niet op het ophalen van zoveel mogelijk restproduct.”

Ook wij profiteren van deze registratie-toepassing: we krijgen real-time inzicht in de vulgraad van de schuifvloer trailer en weten daardoor op voorhand wanneer inzameling nodig is. Het personeel van Guenther Bakeries hoeft zich niet bezig te houden met de afvoer van reststromen, waardoor zij hun tijd en energie kunnen stoppen in de productie van hamburgerbroodjes.
Onze focus ligt namelijk op het ontzorgen van Guenther Bakeries. Wij vinden het veel belangrijker dat de ontstane restproducten zo geruisloos mogelijk afgevoerd kunnen worden en niet zozeer dat wij zoveel mogelijk restproduct kunnen ophalen bij Guenther Bakeries. Integendeel zelfs; we denken proactief mee, zodat Gunther Bakeries uiteindelijk zo min mogelijk restproduct produceert.

Hoe ervaart Guenther Bakeries onze samenwerking?

“Wij als Guenther Bakeries zijn zeer tevreden over de samenwerking met Nijsen. Enkele jaren geleden hebben wij de samenwerking gestart op het principe dat we toen gewoon waren met een perscontainer en gewone afvalcontainers.

Aangezien de technologie niet stil staat en dat ook wij naar onze CO2 print moeten kijken, is het idee gekomen om ons afvalbrood en deeg op een andere manier te verzamelen. Bijkomend hebben wij onze sortering meer in detail kunnen doen naar product soort en locatie in het proces waar onze afval zich voordoet. Dit geeft ons de kans om meer gericht naar onze afval te kijken en deze te bestuderen hoe we deze kunnen verminderen.

Samen met Nijsen zijn we dan tot het huidige inzamel systeem gekomen. Voordeel van deze is dat er veel minder transport nodig is om onze afval af te voeren. Bijkomend is ook dat Nijsen kan opvolgen hoeveel afval er reeds in de container is, hetgeen het voor hun mogelijk maakt om beter te plannen.

Het mooie aan deze samenwerking is dat het zowel voor Nijsen als voor ons Guenther Bakeries een win – win overeenkomst is”, aldus Ronny Van den Ackerbroeck – Site Operations Manager Guenther Bakeries Belgium.

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet