Forti Go geeft biggen een boost tijdens de opfok

Voor zeugenhouders zijn een hoge voeropname in de kraamstal en een vliegende start bij gespeende biggen essentieel. In de praktijk is die voeropname vaak onvoldoende, wat resulteert in een moeilijke levensperiode voor de big. Dit levert  problemen op tijdens de biggenopfok. Volgens Tom Vullers, bedrijfsadviseur varkenshouderij bij Nijsen company, zijn deze problemen als speendiarree en…

Lees meer

De kruimels van de koekjes gaan naar koning kringloop

Aardappelstoomschillen, frites, biergist, bierbostel, tarwegistconcentraat en wei. Het is een beproefd rijtje voedingsstoffen die koning kringloop, het varken, op het menu heeft staan. Zo ook bij vleesvarkenshouder Ruud van Dijck in Oirlo. In de eigen voerkeuken weet hij met ruim twee derde lokaal verworven reststromen een smakelijk en verantwoord menu te bereiden. Van Dijck heeft…

Lees meer

Varkens tegen verspilling

varkens tegen verspilling

Ook nu eten varkens veel resten. Geen keukenresten meer, maar reststromen die op grote schaal afkomstig zijn uit de productie van levensmiddelen. Zonder onze landbouwhuisdieren zouden deze restproducten één of meer treden lager op de ladder van Moerman hergebruikt worden en zou het milieueffect van het verwerken van deze stromen kleiner zijn. (Zie afbeelding ‘Ladder…

Lees meer

Conserveren: voorkom groei gisten en schimmels in brijvoer tijdens warme zomermaanden

De micro-organismen zorgen voor afbraak van het diervoeder zodat de microben kunnen groeien. Er kan zowel gewenste als ongewenste groei van microben voorkomen in een vochtrijk milieu. Gewenste groei van  microben noemen we fermentatie. Natuurlijk is het belangrijk dat je bij de opslag en vervoedering van bijproducten aandacht besteed aan het voorkomen van ongewenste microbiele…

Lees meer

(Voer)Management tijdens de biggenopfok

zeugenvoer voor lacterende zeug met biggen

Misstappen in (voer)management kunnen grote gevolgen hebben voor de zeugenhouder, voor de afnemer van de biggen of zelfs voor de slachterij. Het is daarom belangrijk om het management in de zoogperiode de baas te zijn. De basis De basis voor goede, gezonde biggen begint al bij de zeug. Door zeugen tijdens de lactatie en dracht…

Lees meer

Minder koper in varkensvoer

Koperbehoefte en haar stimulerende werking Om de bovengenoemde processen in stand te houden, hebben varkens zo’n 5 -10 mg/kg voer nodig. Vanaf 50 mg koper/kg werkt koper groeibevorderend; hoge koperniveau’s stimuleren namelijk de voeropname en hebben een positief effect op de darmgezondheid. Dit effect hangt uiteraard af van de koperbron en de dosis. Maar, wanneer…

Lees meer

Het varken: koning van onze kringloop

Hun dieren krijgen het beste mengvoer: graan, maïspitjes en bieten van eigen land, aangevuld met hoogwaardige restproducten uit de levensmiddelenindustrie. “Afval bestaat eigenlijk niet meer in onze sector”, zegt varkenshouder Arjan van Leeuwen uit Nederweert-Eind. Het varken is hét kringloopdier bij uitstek. Een onmisbare schakel in onze voedselketen. Varkens eten het voedsel dat wij mensen…

Lees meer

Fosfor verlagen zonder diergezondheid te schaden

Tussen de diverse grondstoffen en voeders/rantsoenen onderling bestaat een grote variatie in de waarden van bruto en verteerbaar fosfor. Bij de rantsoensamenstelling is daarom zaak alle in aanmerking komende bestanddelen te beoordelen op de effecten. „Dus naast de voerkosten ook de mestafzetkosten in de kostprijsberekening meenemen”, legt Emiel Friesen tijdens de Pig Business bijeenkomst in…

Lees meer

Negatieve Energiebalans te lijf

snoepsiroop premium voor rundvee smakelijke rantsoenen nauwelijks restvoer goede conservering kuilvoer

Een NEB (Negatieve Energiebalans bij melkvee) wordt enerzijds veroorzaakt door een verminderde eetlust en de daarmee samenhangende daling van de drogestofopname aan het einde van de dracht. Anderzijds door de enorme stijging van de ener­giebehoefte door de groei van het kalf, het begin van de biestproductie en de gestarte lactatie. Dit brengt risico’s met zich…

Lees meer

Afval levensmiddelen goed voer voor dieren

Artikel downloaden In haar onlangs gepresenteerde visie over de toekomst van de Nederlandse landbouw is minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heel duidelijk. Er dient een omslag te komen naar kringlooplandbouw. Niet het voortdurend verlagen van de kostprijs moet centraal staan, maar een verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting van de kringlopen. In een stelsel van kringlooplandbouw gebruiken akkerbouw,…

Lees meer