Verantwoord fosfor reduceren in varkensvoer

Het aankopen van voer gaat automatisch gepaard met de aanvoer van fosfor op uw varkensbedrijf. Fosforreductie in varkensvoer kan op een varkensbedrijf, vanwege de directe samenhang met mestafvoerkosten, een kostenbesparing te weeg brengen. Uiteraard is het van belang dat de hoeveelheid verteerbaar fosfor niet in het geding komt, zodat de varkens optimaal blijven presteren. Verantwoord…

Lees meer

Samenwerking Global Food Group, Global Feed Mill en Nijsen company

Global Food Group, Global Feed Mill en Nijsen company gaan samenwerken om duurzame, circulaire concepten voor klanten te ontwikkelen. Zo zetten de samenwerkingspartners een belangrijke stap om nog meer verschil te maken in rendement én duurzaamheid voor alle betrokken partijen in de keten. In Nederland en daarbuiten. Op weg naar een volledig circulaire economie. Om…

Lees meer

Voordelige voerkosten per big door scherpe biggenaanpak Nijsen

Binnen onze sector kampen we al langere tijd met hoge voerkosten en lage opbrengstprijzen. We zien steeds vaker dat ondernemers sturen op het zoveel mogelijk besparen van kosten, ofwel: de tijd van ‘op de kleintjes letten’ is aangebroken.  Bij Nijsen company beschikken we over een biggenaanpak die we speciaal hebben ontwikkeld om zowel prijs- als…

Lees meer

5 tips voor een goede silohygiëne

silohygiëne

Allereerst de beste wensen voor 2022. De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is ingeluid. Laten we dit jaar goed beginnen en energie steken in de zaken waar we invloed op hebben! Zoals gebruikelijk zien we dat er rondom de feestdagen voldoende productvoorraad wordt aangelegd om deze periode zorgeloos door te komen. Om vervolgens…

Lees meer

Wintertips voor de varkenshouderij

De wintermaanden komen er weer aan en dat betekent dat de weersomstandigheden veranderen. Koude temperaturen kunnen zorgen voor tocht in de stallen, te koude afdelingen en matige berigheid bij zeugen. Het is daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan het stalklimaat bij alle diergroepen. Zo zorg je ervoor dat ook in deze periode de…

Lees meer

CCM optimaal inzetten in uw rantsoen!

CCM (Corn Cob Mix) is een zetmeelrijk voedermiddel bestaande uit gemalen maïskorrels. Bij Nijsen ondersteunen wij varkenshouders tijdens het oogsten, malen en inkuilen van de maïs om zodoende tot een perfecte kwaliteit CCM te komen. CCM, wat is het en hoe komen we eraan? CCM ontstaat door het dorsen van maïs, het proces waarbij de…

Lees meer

Forti Go geeft biggen een boost tijdens de opfok

Voor zeugenhouders zijn een hoge voeropname in de kraamstal en een vliegende start bij gespeende biggen essentieel. In de praktijk is die voeropname vaak onvoldoende, wat resulteert in een moeilijke levensperiode voor de big. Dit levert  problemen op tijdens de biggenopfok. Volgens Tom Vullers, bedrijfsadviseur varkenshouderij bij Nijsen company, zijn deze problemen als speendiarree en…

Lees meer

De kruimels van de koekjes gaan naar koning kringloop

Aardappelstoomschillen, frites, biergist, bierbostel, tarwegistconcentraat en wei. Het is een beproefd rijtje voedingsstoffen die koning kringloop, het varken, op het menu heeft staan. Zo ook bij vleesvarkenshouder Ruud van Dijck in Oirlo. In de eigen voerkeuken weet hij met ruim twee derde lokaal verworven reststromen een smakelijk en verantwoord menu te bereiden. Van Dijck heeft…

Lees meer

Varkens tegen verspilling

varkens tegen verspilling

Ook nu eten varkens veel resten. Geen keukenresten meer, maar reststromen die op grote schaal afkomstig zijn uit de productie van levensmiddelen. Zonder onze landbouwhuisdieren zouden deze restproducten één of meer treden lager op de ladder van Moerman hergebruikt worden en zou het milieueffect van het verwerken van deze stromen kleiner zijn. (Zie afbeelding ‘Ladder…

Lees meer

Conserveren: voorkom groei gisten en schimmels in brijvoer tijdens warme zomermaanden

De micro-organismen zorgen voor afbraak van het diervoeder zodat de microben kunnen groeien. Er kan zowel gewenste als ongewenste groei van microben voorkomen in een vochtrijk milieu. Gewenste groei van  microben noemen we fermentatie. Natuurlijk is het belangrijk dat je bij de opslag en vervoedering van bijproducten aandacht besteed aan het voorkomen van ongewenste microbiele…

Lees meer