Gezonde darmen: minimaliseer het risico op entero’s

  • Diarree;
  • Agressie;
  • Verminderde dierprestaties;
  • Verminderde uniformiteit.

Entero’s in grondstoffen

Entero’s komen vaak voor in gemalen grondstoffen, zoals gemalen granen. Het contactoppervlak, en daarmee de beschikbaarheid van nutriënten, is na het malen sterk verhoogd. Daarnaast stimuleert de extra warmte de bacteriegroei. De enterobacteriën zetten eiwitten om in ammoniak, biogene aminen en toxinen. Suikers daarentegen zetten zij om in azijnzuur en uit nitraat kunnen de bacteriën het giftige nitriet vormen. In bijproducten en brijrantsoenen ontstaan met name problemen bij een pH >4,5. Daarom leveren we Broodmelange, na natuurlijke fermentatie, altijd uit met een pH rond de 3,6. De ongewenste omzettingen leiden niet alleen tot voederwaardeverliezen. Door smaak- en geurafwijkingen aan het voer daalt ook de voeropname.

Oplossing voor gemalen granen

Steeds meer varkenshouders zetten om prijstechnische redenen (eigen) granen in. Zonder behandeling is het entero-gehalte na het malen meestal te hoog. Zeker wanneer het graan na het malen een aantal dagen wordt bewaard. Door de gemalen granen te pelleteren (bij >65°C) en daarna eventueel te kruimelen, brengen we het entero-gehalte weer naar een veilig niveau. In brijrantsoenen kunt u het risico minimaliseren door natte grondstoffen met een stabiele lage pH, zoals Broodmelange in te zetten. Dit leidt tot een betere darmgezondheid.

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet