Stalklimaat: de invloed op diergezondheid en rendement

De omzet + aanwas – voerkosten varieert tussen groepen meer dan € 25 euro per plaats. In combinatie met de betere voerefficiëntie zien we ook dat de karkassen beter betaald worden dankzij een betere karkaskwaliteit. Ook bij zeugenbedrijven constateren we verschillen. Zo varieert bijvoorbeeld de biggengroei van 290 tot 360 gram en loopt de voerconversie uiteen. Maar, wat veroorzaakt deze verschillen? Het stalklimaat?

Stalklimaat in relatie tot voerefficiency

Het verbeteren van de voerefficiëntie hangt af van een groot aantal factoren. Naast een onberispelijke voerkwaliteit en de wijze van inzetten, spelen ook de onderstaande factoren een rol:

 • Gezondheid;
 • Genotype;
 • Kwaliteit van huisvesting/stalklimaat;
 • Overige verliezen.

Het totaal van deze factoren bepaalt de onderhoudsbehoefte van het dier. Als vuistregel geldt dat het varken 1% van zijn lichaamsgewicht in kg voer voor onderhoud nodig heeft. In de praktijk zien we tussen stallen verschillen tussen 100-130%!

Daarnaast is het voor een goede diergezondheid uiteraard belangrijk dat er zo min mogelijk ziekteverwekkers aanwezig zijn in de stal. In welke mate ziekteverwekkers de diergezondheid kunnen beïnvloeden, hangt onder andere af van het stalklimaat. Maar, hoe bepaal je nu of het stalklimaat goed is?

Iedere stal is uniek, dus ook het klimaat

Iedere stal is anders. Hoewel er richtlijnen bestaan voor het klimaat, worden deze verschillend geïnterpreteerd. De vraag rijst nu: ‘Hoe goed is het klimaat in mijn stal en welke invloed heeft het op mijn dieren en resultaten?’

Een voorbeeld

Voorbeeld CO²-meting
Figuur 1: Voorbeeld CO²-meting

CO2 is 1,5 keer zwaarder dan zuurstof. Dat betekent dat de CO2 naar beneden zakt en zuurstof verdringt. In hoge concentraties is CO2 dodelijk. Er is bij mensen veel onderzoek gedaan naar de effecten van de verschillende gassen. Volgens de literatuur treedt vanaf ongeveer 1.500 PPM sufheid op. Vanaf 3.000 PPM ontstaat er onrust, zoals:

 • Hoofdpijn;
 • Stress. Dit uit zich in:
  • Compensatie door de ademhaling te versnellen;
  • Agressief gedrag naar hokgenoten.
  • Hoge bloeddruk.

Deze reacties kosten energie en gaan ten koste van groei.

Bij verhoogde CO2 waarden is de luchtvochtigheid vaak ook verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de versnelde ademhaling van de varkens. Een te hoge luchtvochtigheid in een stal vraagt om meer energie voor het handhaven van de gewenste afdelingstemperatuur. Water warmt immers met dezelfde energie duidelijk minder op.

Let op: door het verwarmen van een afdeling met een verbrandingsbron stijgt het CO2 gehalte. De luchtvochtigheid daalt door het stijgen van de temperatuur een beetje. Warme lucht houdt immers meer vocht vast dan koude.

Je stalklimaat de baas

We zien in de praktijk dat momentopnamen van de concentraties gassen onvoldoende betrouwbaar zijn om te gebruiken voor bijsturing. De informatie geeft slechts inzicht op één tijdstip terwijl de variatie op een dag of in een week erg groot is, (figuur 1) ondanks dat de temperatuur nauwkeurig wordt gereguleerd. Om een goed beeld van een stal te krijgen, hebben we voor onze klanten ClimAlert ontwikkeld. Deze module met 4 sensoren, een online dashboard en alert functie, meet 24/7 het CO2-gehalte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk. Wordt één van de vooraf ingestelde waarden overschreden, dan ontvang je een alert.

ClimAlert in de praktijk

Door gebruik te maken van ClimAlert ondersteunen we onze afnemers om het stalklimaat te optimaliseren en het energieverlies te beperken. Hierdoor zijn de varkens gezonder en wenden zij meer energie aan voor groei.

Wil je meer weten? Stel hieronder je vraag. Wij nemen binnen enkele werkdagen contact met je op.

Contact

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet