Negatieve Energiebalans te lijf

Een NEB (Negatieve Energiebalans bij melkvee) wordt enerzijds veroorzaakt door een verminderde eetlust en de daarmee samenhangende daling van de drogestofopname aan het einde van de dracht. Anderzijds door de enorme stijging van de ener­giebehoefte door de groei van het kalf, het begin van de biestproductie en de gestarte lactatie. Dit brengt risico’s met zich mee. Melkkoeien met een negatieve energiebalans hebben namelijk een grotere kans om klinische of subklinische slepende melkziekte te ontwikkelen.

Toxische vetzuren

Slepende melkziekte komt meestal in subklinische vorm voor. Daardoor wordt de diagnose vaak te laat gesteld. De koe compenseert het energietekort door energie uit vetweefsel te halen; ze breekt haar eigen vetweefsel af. Hierdoor neemt de con­centratie toxische vrije vetzuren (Nefa) toe. Wanneer dit te lang duurt heeft dit naast een daling van de melkproductie ook een negatief effect op de kwaliteit van de eicellen en daarmee de vruchtbaarheid.

Je herkent dit o.a. aan:

  • Een dalende melkproductie;
  • Conditieverlies;
  • Een stijging van de embryo­nale sterfte;
  • Verminderde tochtverschijnselen;
  • Een cyclus die minder goed op gang komt;
  • Lange tussenkalftijd;
  • Laag drachtigheidspercentage;
  • Scheve vet-/eiwitverhouding in de melk.

De behandeling bestaat uit de toediening van glucogene stoffen of glucose.

Verhoog 4x eenvoudig de energieopname

Door het rantsoen nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van jouw koeien, kun je het energietekort beperken. Helaas lukt het de koeien niet altijd om voldoende energie binnen te krijgen via het rantsoen. Snoepsiroop Premium kan hen daarbij ondersteunen. Koeien vinden Snoepsiroop Premium namelijk erg lekker. Met Snoepsiroop Premium als dressing maak je het rantsoen niet alleen smakelijker maar ook energierijker. Je verhoogt zo in één keer zowel de drogestof- als de energieopname!

Je verhoogt heel eenvoudig het energie in de rantsoenen via:

Zeg dag tegen een negatieve energiebalans

Vind de dichtstbijzijnde Snoepsiroop Premium dealer

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet