Zeugen: aandacht rondom werpen

Voor een vlot geboorteproces is een voldoende hoge voer-, watergift en een goede zoutbalans rondom het werpen belangrijk.

Constipatie/harde mest wordt voorkomen met voldoende water en voer. Ook zorgt dit voor de broodnodige energie tijdens het werpproces.

De zoutbalans o.a. natrium, kalium, calcium, magnesium (kationen) en chloride, bicarbonaat, fosfaat en sulfaat (anionen) bevorderen tijdens het geboorteproces o.a. de prikkeloverdracht in de baarmoeder waardoor het werpproces vlotter verloopt. Het zorgt ook voor het goed op gang komen van de melkgift.

Bij een tekort aan zouten is de prikkeloverdracht verminderd wat het werpproces kan vertragen. Naast uitputting van de zeug vergroot het de kans op doodgeboren biggen.

De zeugenvoeders van Nijsen/Granico, zijn geoptimaliseerd volgens de nieuwste inzichten. Daardoor dragen ze optimaal bij aan het bespoedigen van het werpproces en het op gang komen van de melkgift. Natuurlijk zijn er meer factoren welke van invloed zijn op deze processen, denk aan bijv; de omgevingstemperatuur, de conditie van de zeug, ziekte en ongemakken (afweerreacties).

Wanneer er twijfels bestaan over het verloop, is, middels het pakket calciummetabolisatie van de GDD, het mogelijk inzicht te krijgen in de (bot)stofwisseling.

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet